POLITYKA PRYWATNOŚCI / POLITYKA COOKIES

Wstęp

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających i dokonujących zakupów poprzez witrynę kocykipoduszki.pl (Strona),
prowadzoną przez SPÓ '' TAWPOL '' Jacek Tabędzki ul.Legionów 58 81-404 Gdynia NIP 5861105111 REGON  220907669  (Sprzedawca).

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących podane w trakcie rejestracji na Stronie lub w trakcie składania Zamówienia telefonicznie w celu realizacji umowy.

2. Dane osobowe Kupującego przekazywane są Dostawcy w celu dostarczenia zamówionych Produktów oraz podmiotom świadczącym na rzecz Dostawy usługi w zakresie rozwiązań informatycznych.
Krąg odbiorców danych Kupujących został wskazany w klauzuli informacyjnej znajdującej się przy rejestracji do Serwisu/formularzu do składania Zamówienia.

3. Sprzedawca przy rozliczaniu płatności za Zamówienia współpracuje z serwisem www.payu.pl, który spełnia obowiązujące standardy bezpieczeństwa transmisji danych za pośrednictwem protokołu SSL EV.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących podane w trakcie rejestracji na Stronie,
na formularzu zamówienia lub w trakcie składania Zamówienia telefonicznie w celu przesyłania korespondencji o charakterze handlowym i reklamowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
tylko i wyłącznie po udzieleniu przez Kupujących odrębnej i wyraźnej zgody na taki cel przetwarzania ich danych.

5. Kupujący, korzystając ze Strony, wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawy jakości świadczonych usług, a w tym w szczególności celem dostosowania zawartości witryny internetowej do preferencji Kupującego,
rozpoznania urządzenia Kupującego i dostosowania sposobu wyświetlania witryny do tego urządzenia, prowadzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne.

7. Kupujący może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, szczególnie w celu blokowania tych plików lub informowania o ich stosowaniu.
Szczegóły dotyczące możliwości blokowania plików cookies Kupujący znajdzie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może wpływać na funkcjonowanie Sklepu i dostępnych w nim funkcji.

8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w ramach prowadzenia Sklepu i świadczenia usług w nim oferowanych.

9. Login i hasło są poufnymi danymi zabezpieczającymi profil Kupującego przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich. Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych osobom postronnym.